Blog

Image result for biovyrobky

V roce 2020 Češi kupovali více ovoce, předloni při průzkumu vyhrála zelenina

V roce 2020 Češi kupovali více ovoce, předloni při průzkumu vyhrála zelenina
V roce 2020 Češi kupovali více ovoce, předloni při průzkumu vyhrála zelenina
V roce 2020 Češi kupovali více ovoce, předloni při průzkumu vyhrála zelenina
V roce 2020 Češi kupovali více ovoce, předloni při průzkumu vyhrála zelenina

Češi loni ve vybraných hypermarketech a supermarketech nakoupili meziročně o osm procent více ovoce. Prodeje zeleniny proti roku 2019 vzrostly o zhruba čtyři procenta. Předloni přitom nad ovocem, u kterého tržby stouply o 0,6 procenta, zvítězila zelenina s meziročním růstem o 12,3 procenta. Větší zájem měli loni čeští zákazníci také o zdravé potraviny. Vyplývá to z dat výzkumné společnosti Nielsen, která má ČTK k dispozici.ADVERTISING

Nejvýraznější nárůst prodejů obchodníci podle agentury Nielsen zaznamenaly u citrónů a jablek, které si v meziročním srovnání polepšily o třetinu. Prodeje pomerančů stouply o zhruba 22 procent. Podle mluvčí společnosti Globus Lutfii Volfové poptávka po ovoci a zelenině kopírovala vlny pandemie koronaviru. Jejich prodeje vzrostly v únoru a listopadu o 12 procent. Většinou lidé kupovali citróny, mandarinky, pomeranče a jablka.

Neobvykle vysoké meziroční nárůsty zaznamenaly loni hypermarkety Globus podle Volfové i u alternativních potravin a produktů s vitaminy, vlákninou a minerály. „Zájem o potraviny z tzv. Zdravého světa přesně kopíruje vývoj pandemie. Loni v únoru si nakoupili zákazníci ve Zdravém světě o 16 procent a v březnu o 12 procent více potravin než ve stejných měsících předloni, velký skok zájmu o tyto potraviny nastal opět od října,“ řekla.

Potraviny, které ničí mozek i tělo. Raději se jim vyhýbejte!

On-line supermarket Rohlik.cz sleduje meziročně 30procentní růst zájmu zákazníků o biopotraviny. Podíl BIO sortimentu se na obratu e-shopu podílí podle jeho výkonného ředitele Petra Pavlíka zhruba deseti procenty. V dětské výživě jde dokonce o 30 procent. Proto také Rohlik.cz tento týden rozšířil nabídku o produkty německé značky Alnatura.

„Za posledních sedm let rostou tržby za zdravé potraviny téměř dvakrát rychleji než za ty nezdravé. Spotřebitelé se také více zajímají o BIO výrobky, kladou důraz na původ nakupovaných potravin a na vzestupu jsou také rostlinné produkty, často ve snaze snížit spotřebu masa,“ dodala Barbara Hýžová za Nielsen.

Data Nielsenu sledovala trh hypermarketu, supermarketu a drogerií v ČR do loňského 51. týdne. Zahrnují řetězce Albert, Billa, dm drogerie, Globus, Kaufland, Penny, Rossmann, Tesco, Teta, Top drogerie a Trefa.

Českou biopotravinou roku 2020 je sušené hovězí maso

Ve dvacátém ročníku soutěže Česká biopotravina je rozhodnuto. Celkovým vítězem se stalo sušené hovězí maso z Mitrovského dvora na Vysočině. Mezi dalšími oceněnými je kolekce bylinných čajů nebo lahůdková chilli pasta. O titul letos bojovalo 150 biopotravin a biovín. Soutěž určenou tuzemským producentům biopotravin pořádá PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců.

Image result for biovyrobky

Odborná porota hodnotila produkty v pěti různých kategoriích a také volila celkového vítěze. Tím se stalo sušené hovězí maso od Mitrovský dvůr a.s, které zároveň vyhrálo i ve své kategorii Biopotraviny živočišného původu.

„Naše hovězí maso pochází ze zvířat plemene Aberdeen Angus, celoročně volně pasených na čistých pastvinách Vysočiny. Od porážky zabere výroba této pochutiny 10 týdnů. Z masa je sušením postupně odstraněna téměř veškerá voda, jeho hmotnost klesne na méně než polovinu a stane se tak silným koncentrátem bílkovin a zdravých tuků – to vše v souladu a s naším respektem k přírodním zákonitostem od trsu trávy až po hotový výrobek,“ prozrazuje recept ke svému úspěšnému výrobku Robert Zelený z firmy Mitrovský dvůr a.s.

V dalších kategoriích zvítězily tyto produkty: V kategorii Biopotraviny rostlinného původu obsadila první místo Lahůdková chilli pasta odSvobodný statek na soutoku o.p.s. V kategorii Steaková masa porota vybrala Jehněčí hřbet – hřebínek (french rack) – BIO od Farma Rudimov s.r.o. Kategorii Biovýrobky pro gastronomii, pochutiny a ostatní potravinářské výrobky ovládla Kolekce Bio bylinných čajů Květomluva odKvětomluva Zuzana a Radek Fryzelkovi. A v kategorii Biovíno obsadil první příčku Ryzlink Rýnský, pozdní sběr 2017, viniční trať Janův vrch od Víno Marcinčák.

Image result for biovyrobky

Samotné ochutnání všech 77 přihlášených biopotravin trvalo odborné porotě 4 a půl hodiny. Kromě chuti byla posuzována i další kritéria, například původ surovin, marketingový koncept nebo vizuální stránka výrobku.

„Nikdy se – ani po očku – nedívám jaké hodnocení píší moji kolegové z poroty. Je totiž úžasné, že mohu po devatenácti letech našeho zasedání říci, že si nesmírně vážím každého hlasu. Necítím žádné nadržování, prosazování osobních zájmů nebo neobjektivnosti. O některých produktech občas diskutujeme nahlas, ale nikdy nejde o vzájemné ovlivňování. Spíše využíváme různé odbornosti jednotlivých členů poroty, abychom co nejpřesněji a nejspravedlivěji mohli hodnotit zaslané produkty ekologického zemědělství“, dodává k práci poroty, kterou letos tvořilo 19 lidí, její předseda Pavel Maurer.

Do soutěže Česká biopotravina 2020 byly přihlášeny i takové gastronomické speciality jako kmínový jogurt s meruňkou, sojový suk, křen, hummus nebo škvarky. Zajímavostí je, že se v soutěži objevilo například i hovězí maso, které bude v distribuci v obchodní síti Lidl. „I přes to, že se tento biovýrobek neobjevil mezi vítězi, jsem za něj a za jeho přihlášení do soutěže velice ráda. Je to skvělý signál, že se biopotraviny rozšiřují i do českých obchodních řetězců.“, reagovala na výsledky a průběh soutěže za organizátory Kateřina Urbánková, manažerka PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců.

Úspěch v České biopotravině znamená nejenom důležitou zpětnou vazbu, ale i řadu výhod. Vítězové jednotlivých kategorií i celkový vítěz soutěže získávají právo užívat pro svůj úspěšný výrobek označení Česká biopotravina roku 2020. Vítězné biovíno, včetně vín oceněných zlatou medailí a dalších oceněných biovýrobků, pak bude prezentováno
26. září na Festivalu bio vín a sýrů v Mikulově.

Záštitu nad akcí převzal ministr zemědělství a ředitel Státní zemědělské a potravinářské inspekce. ,,Osobně rozhodně musím vypíchnout a poděkovat za podporu SZPI, která poskytuje soutěži zázemí a významnou měrou pomáhá s vyhodnocováním soutěže. Toho si velice vážíme“, dodává Urbánková.

Jak osvědčovat nové

Image result for biovyrobky

Výrobkem vhodným pro použití v ekologickém zemědělství se rozumí osivo, sadba, hnojivo, pomocná půdní látka, pomocný rostlinný přípravek, substrát, přípravek na ochranu rostlin, krmivo, doplňková látka, premix, pomocné a přídatné látky pro potravinářskou výrobu, případně jiný výrobek vhodný pro použití v ekologickém zemědělství a výrobě biopotravin, jehož složení a výroba odpovídá požadavkům zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a který je schválen příslušnou státní zkušebnou, pokud je schvalovací řízení jiným zákonem vyžadováno.

V tomto programu se dále osvědčují produkty, které nejsou určeny k výrobě biopotravin ve smyslu zákona č. 242/2000 Sb., ale pocházejí z ekofarmy, Jsou to např. osiva, statková krmiva, statková steliva, zástavová, chovná a plemenná zvířata, technické plodiny, nepotravinářské včelí produkty apod.
Žadatel o osvědčení nového výrobku, který chce označit logem bio, předkládá:
– doklad o oprávnění k podnikání,
– popis vlastností výrobku z hlediska nezbytnosti, původu a způsobu výroby, vlivu na životní prostředí a živé organismy, jakosti a zdravotní bezpečnosti, etického a etologického a sociálně ekonomického,

Image result for biovyrobky


– doklad (rozhodnutí) o schválení výrobku, včetně závěrečného protokolu od příslušné státní zkušebny, pokud je schvalovací řízení zákonem vyžadováno,
– osvědčení o jakosti (kopie provedených rozborů) a metody zkoušení jakosti,
– výrobní dokumentace, technické nebo podnikové normy, technologické postupy výroby, technickohospodářské normy, včetně popisu používaných surovin a zdrojů,
– popis použití výrobku a příbalový leták s návodem na použití,
– doklad o vhodnosti obalu, balení pro spotřebitele, doporučený způsob likvidace obalů (např. vratné obaly, recyklace).
Základní podmínkou pro výrobce přihlašujícího své výrobky k osvědčení v programu „možno použít v ekologickém zemědělství“ je uzavření licenční smlouvy s KEZ, o.p.s. Certifikační orgán zajistí registraci smlouvy u Úřadu průmyslového vlastnictví. Následuje kontrola u výrobce a hodnocení, poté KEZ, o. p. s., vydává nebo nevydává osvědčení výrobku pro použití v ekologickém zemědělství. Osvědčení prokazuje, zda výrobek splňuje požadavky zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství.
Ekofarma může přihlásit své produkty k osvědčení v programu „možno použít v ekologickém zemědělství“ před uskutečněním řádné kontroly a zpravidla nemusí poskytovat žádné zvláštní doklady o produkci, s výjimkou rozmnožovacího materiálu. KEZ, o.p.s., po kontrole ekofarmy žádost vyhodnotí a vydá osvědčení produktu, nebylo-li zjištěno porušení zákona, které by narušilo integritu přihlášeného produktu. Je-li ekofarma přihlašovatelem porostů rozmnožovacího materiálu k osvědčení, musí ekologický podnikatel jako smluvní množitel doložit doklad o přehlídce množitelského porostu, kterou provádí ÚKZÚZ, a dále je vyžadována kopie uznávacího listu ÚKZÚZ. Pro ekologické podnikatele neplatí podmínka uzavření licenční smlouvy ani platby spojené s osvědčováním v programu „možno použít v ekologickém zemědělství“.
Osvědčení je platné jeden rok a během tohoto období je KEZ, o. p. s., oprávněna provádět u výrobce následné i namátkové kontroly dodržování podmínek, za kterých bylo osvědčení vydáno.
Od přihlašovatelů množitelských ploch a výrobců rozmnožovacího materiálu se požaduje, aby každý výrobce kontrolní organizaci poskytnul aktuální přehled množitelů osiv, se kterými obchoduje. V dokumentaci, kterou přihlašovatel a výrobce osiv dokládá KEZ, o. p. s., se musí uvést množitel s jasnou identifikací pozemku. Při dopravě a zpracování nelze míchat sklizeň z porostů pod jednu partii – vždy musí být ověřitelné číslo porostu v rozhodnutí o uznání osiva ÚKZÚZ, v dokladu o přehlídce porostu a v dokumentaci ekofarmy jako smluvního množitele, od něhož rozmnožovací materiál pochází. Žádosti se podávají na adrese KEZ, o. p. s

FARMA RODINY HLAVÁČOVÝCH

Rodina Hlaváčových patří mezi naše nejstarší české dodavatele. Kupujeme od nich vynikající dýňová semínka, červenou pšenici a kukuřici na popcorn, v sezóně pak i čerstvou zeleninu a ovoce. Bio dýňová semínka z ekofarmy rodiny Hlaváčových jsou o trochu dražší, než běžně prodávaná čínská dýňová semínka. Poprosili jsme paní Hlaváčovou, aby nám napsala něco o své rodinné farmě a důvodech, které je přivedli k ekologickému zemědělství. Její dopis přikládáme neupravený, protože lépe bychom Vám ekofarmu rodiny Hlaváčových přiblížit nedokázali.

Dopis paní Hlaváčové

Image result for biovyrobky

Ve vzpomínkách procházíme dětstvím, kdy hospodařili naši rodiče. Nepoužívala se těžká, hlučná technika, nesmrděly postřiky, ke hnojení se používal jenom hnůj. Učitelka nám dětem říkala: Hnůj nesmrdí, to je vůně budoucího chleba. Dobytek byl součást rodiny, nebyl plachý a našemu povídání snad i rozuměl. Krásné bylo odpolední plavení koní v rybníku. V každém ročním období voněla příroda jinak. Potud vzpomínka zidealizovaná očima dítěte.

Naše rodina měla vždy pole, kde jsme pro vlastní potřebu pěstovali „čisté“ plodiny (ani jsme netušili, že hospodaříme ekologicky). Když jsme začali soukromě hospodařit konvenčně, nelíbil se nám systém – vyprodukovat hodně a za každou cenu a pak složitě prodávat. V roce 1998 jsme přešli na ekologické hospodaření. Nepoužíváme chemické prostředky ani statkový hnůj, ale přešli jsme na zelené hnojení. Po sklizni se zaseje například hořčice, která do podzimu, pokud je vláha, vyroste a na podzim se zelená hmota zaoře.

Hospodaříme na jižní Moravě, kde se vždy dařilo teplomilné zelenině. Našim přáním je dodávat na trh melouny, různé druhy dýní a jejich semínka, papriku, okurky, cibuli, rajčata, fazole, cizrnu, fenykl, anýz a časem také ovoce.

Image result for biovyrobky

Domníváme se, že jako bio lze pěstovat všechno, dřív se také nepoužívaly postřiky. Škoda, že soukromé hospodaření bylo násilně přerušeno, staří hospodáři už nežijí a nemá kdo poradit.

V ekologickém hospodaření je nutná lidská práce, obilí se na jaře prochází a vytrhává se tráva a ostatní plodiny se plečkují a kopou. Úroda se sklízí většinou ručně a v zimě se opět ručně čistí, přebírá a třídí.

Jsme velká pěstounská rodina a pomocníky jsou především naše děti. Také jsme založili Domov paní Zdislavy, což je domov pro maminky bez domova, které nezvládají výchovu svých dětí a potřebují asistenci. I tyto obyvatelky pomáhají.

Za celou rodinu Vás zdraví

EKOLOGICKÉ FARMY A BIO VÝROBKY

adf
adf